Połączenie Spółek Grupa Producentów Owoców Polskie Sady Sp. z o.o.
oraz
Polskie Sady Fruit Processing Sp. z o.o.

 Plan połączenia: POBIERZ